สนามดัมเล่น

พื้นที่การทดลอง


LINE Bot — AQI Report

เป็นการทดลองสร้าง LINE Bot สำหรับการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศทุกๆ เช้า และในพื้นที่ที่ต้องการทราบค่า โดยให้ผู้ใช้ส่งตำแหน่ง Location ให้ Bot ตรวจสอบ และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ จะใช้บริการ API ของ airvisual.com

LINE Notify — Weather Forcast Report

เป็นการทดลองสร้าง LINE Notify สำหรับการรายงานค่าพยากรณ์อากาศทุกๆ เช้า โดยใช้บริการ API ของ กรมอุตุนิยมวิทยา

LINE Bot — Echo Bot

เป็นการทดลองสร้าง Echo Bot โดยเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Googel Sheet และ LINE API Message ด้วยการเขียน Apps Script

LINE Notify — Outage Notify

ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เมื่อมีข้อมูลใหม่บันทึกลงใน Google Sheet และใช้ Firebase เป็นระบบหลังบ้าน

Web App — My Todo List

Web App — Todo List Project แบบง่ายๆ โดยใช้ HTML, CSS , JS และ Bootstrap 4 โดยแสดงผลแบบ Responsive พร้อม Upload ไปที่ Firebase Hosting สำหรับการใช้งานจริง

Web App — Thailand Search Address

Web App — Thailand Search Address แบบ Autocomplete โดยใช้ HTML, CSS , JS และ W3.CSS โดยแสดงผลแบบ Responsive

LINE LIFF—Used Car Payment Calculator

LINE LIFF — โปรแกรมคำนวณค่างวดรถยนต์มือสอง โดยใช้ HTML, CSS , JS โดยแสดงผลแบบ Responsive และสามารถใช้งานใน LINE ได้ด้วย LINE LIFF

Responsive Website with HTML, CSS and JavaScript

Responsive Website สำหรับบริษัท ใส่ใจคุณฟาร์ม เนื่องจากเป็น Static Website จึงเลือกใช้ Hosting ของ Netlify ที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วสุดๆ