ปลาบนต้นไม้–ทุกคนต่างมีพรสวรรค์พิเศษที่จะมอบแก่โลก

black sheep and book cover
Background Photo by Nick Fewings on Unsplash

แด่คุณครู…ผู้เห็นเด็กน้อยก่อนเห็นเด็กนักเรียน
ผู้เตือนให้เราระลึกว่า ทุกคนต่างมีพรสวรรค์พิเศษที่จะมอบแก่โลก
ผู้ส่งเสริมความสำคัญของการเป็นคนแตกต่าง
มากกว่าการเข้ากับคนอื่นได้ และสำหรับเด็กๆ ทั้งหลาย…
ผู้ค้นพบความกล้าหาญอดทน ที่จะเอาชนะความท้าทายของชีวิต
ไม่ว่าความท้าทายนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม พวกเธอคือวีรบุรุษ

หนังสือเล่มนี้แด่พวกเธอทุกคน

— จากหนังสือ ปลาบนต้นไม้

คนทุกคน ล้วนมีความแตกต่าง
ความแตกต่างทางกายภาพ
ความแตกต่างทางฐานะทางสังคม
ความแตกต่างทางจิตใจ
ความแตกต่างทางความคิด….

หากไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง ทั้งหมดของชีวิตเขา
เราก็เลือกจะมองแต่ด้านใด ด้านนึงของเขา
เราเลือกที่จะแสดงด้านใดด้านนึงของเรา กับคนที่เราอยากจะแสดงด้วย…

จิตใจที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดต่าง

หากเราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของตัวเราเอง หรือของคนอื่นๆ ความแตกต่างนั้นก็อาจจะเป็น “พรสวรรค์พิเศษ” ที่เราได้รับมอบมาก็ได้ และความแตกต่างนั้นเองจะเป็นสิ่งที่มอบความสุขให้กับเรา…

เช่นเดียวกับชีวิตของเด็กหญิงและเพื่อนๆ ของเธอในหนังสือเล่มนี้ ที่จะต้องเอาชนะความแตกต่างของตัวเอง ด้วยความกล้าหาญอย่างมากมาย และด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กๆ ทำให้คุณครู เป็นวีรบุรุษของเด็กๆ ที่แท้จริง

“สิ่งต่างๆ ไม่ได้ง่ายเสมอไป บางครั้งเราก็ล้มเหลว แต่ไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกที่ทำให้เราเป็นคนล้มเหลว การจมอยู่อย่างนั้นต่างหาก ความสามารถในการลุกขึ้นยืน ปัดฝุ่นออกจากตัว และพยายามอีกครั้งถือเป็นพละกำลังมหาศาล เป็นอะไรบางอย่างที่จะพาเราไปไกลแสนไกลในชีวิต”

— ลินดา