เพิ่มข้อมูลจาก Google Form ลงใน Google Docs แบบอัตโนมัติ

ใครหลายคนต้องเคยเจอปัญหาการทำเอกสารที่มีเนื้อหาซ้ำๆ กัน และมีรูปแบบของเอกสารที่เหมือนๆ กันเป็นประจำทุกวัน และมีจำนวนมาก มันคงไม่ใช่เรื่องสนุกหากต้องมาทำเอกสารทีละชุดจนครบ

a·ดัม

15 ตุลาคม 2019

ชีวิตง่ายขึ้นด้วย Google Apps Script

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตการทำงานจะต้องมีตารางเวลางานหรือที่เรียกกันง่าย ๆ เช่น ตารางเข้าเวร ตารางเข้ากะ ตารางขึ้นเวร ใครจะเรียกแบบไหนเราคือพวกเดียวกันครับ แต่ของผมเองนั้นจะแตกต่างไม่เหมือนใครตรงที่ วันหยุด วันทำงานในแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำกันเลย เรียกได้ว่า จะหยุดงานไปไหน ต้องวางแผนกันล่วงหน้าเป็นเดือน

a·ดัม

13 ตุลาคม 2019
1 5 6